Hvordan ruster vi bedst muligt vores børn til livet? Hvordan håndterer man bedst de situationer, der opstår, fra ens barn fødes, til det bliver voksent?

Det gode forældreskab skaber et barn, som er mentalt robust og som har selvværd og modstandskraft, når det møder udfordringer og svære situationer.

Baggrund

Undersøgelser viser, at flere og flere børn og unge i Danmark mistrives. Vi fødes alle med eller erhverver os tidligt i livet en sårbarhed for at udvikle psykisk sygdom eller større eller mindre psykiske problemer. Sårbarheden kan ligge i generne, eller den kan udvikles i det helt tidlige samspil med de nære omsorgspersoner, oftest forældrene.

Tal fra OECD viser blandt andet, at halvdelen af alle personer, der har en psykisk sygdom, har udviklet den inden, de fyldte 15 år. Det viser, at en tidlig, opsporende indsats er vigtig.

Psykiatrifonden vil med denne indsats informere om barndommens indflydelse på mental sundhed og ikke mindst på, hvilken rolle forældre spiller, så børn kan vokse op og blive mentalt robuste individer. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883